5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEASCENSIE

Elk mens heeft een persoonlijke uitstraling - trilling of frequentie - die merkbaar is in de directe omgeving. Ascensie is het verhogen van deze uitstraling, je  frequentie of trilling wordt anders. Het vibratieniveau van een mens kan worden gemeten, maar omdat iemand steeds verschillende vibratieniveau's kan hebben binnen hun energieveld is het moeilijk om een algemeen niveau van vibratie of trilling te bepalen.

Er is geen beter of slechter, geen superioriteit of inferioriteit, niemand is beter of minder, er is alleen meer of minder bewustzijn.

Ascensie is een spiritueel begrip dat het proces omschrijft van bewustwording, het omvat:

  • het besef van een hogere Kracht in het Universum
  • een groter onderscheidings- of waarnemingsvermogen van de werkelijkheid 
  • de ontwikkeling van buitenzintuiglijke waarnemingen 
  • ontwikkeling van een groter bewustzijn 
  • hogere trilling - vibratie - frequentie - energie, dat wil zeggen een intenser gevoel van beleving en ervaring
  • transformatie en verhoogd transformerend bewustzijn 
  • verbinding leggen met onzichtbare dimensies, gidsen, begeleiders, leraren en meesters

 

 Voor informatie over de persoonlijke uitstraling van mensen en de invloeden daarop gaan de hieronder geplaatste artikelen

Verlichting

Het proces van ontwaken

Het proces van ascensie - no way back - Kryon

Loslaten voor de ascensie

Oude gewoonten die niet meer bij je passen

De invloed van drugs op je spirituele ontwikkeling - gechannelde boodschap van Adama

Resetten op weg naar 5D

Ascensie en afzondering

Ascensie naar de 5e Dimensie

Hogere Dimensies - De Signalen


Terug naar LICHTWERKERS of KENNIS