5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


ASCENSIE NAAR DE 5 e DIMENSIE

Het is in volle gang, de Ascensie van Aarde en daarmee de mensheid is niet alleen allang begonnen maar krijgt nu duidelijk vorm. De Universele Trilling – Frequentie – Bewustzijn wordt systematisch verhoogd en de perioden van instroom van zeer hoge energie worden steeds langer en frequenter. De scheiding tussen de 3 e en 5 e Dimensie is in alles merkbaar en voelbaar.

WAT IS HET

Veel mensen vragen zich af wat deze dimensies zijn. Het zijn ‘levels of consciousness’ of bewustzijnsniveaus.

In de 1 e Dimensie reageer je instinctief. Het is op de rem trappen als je iets voor je auto krijgt, een schrikreactie als er iets onverwachts gebeurt en dat soort dingen. Het is onmiddellijke actie-reactie.

De 2 e Dimensie voegt het denken toe, het is de dimensie van de polariteit, de tegenstellingen, je reageert vanuit je omgeving en jezelf: het wordt donker dus laat ik het licht aandoen, we moeten eten dus laat ik boodschappen gaan halen. Maar ook het niveau van actie en reactie vanuit het gevoel, boosheid, ruzie, projectie en confrontatie.

De 3 e Dimensie is breder, je ziet in dat er op een actie een reactie komt. Je realiseert je dat je meer bent dan alleen een mens, alleen maar werk, status of materie. Je ziet dat jij deel bent van de Aarde en de Aarde weer deel is van het Universum. Je bent je bewust dat ervaringen en keuzes uit het verleden je beïnvloeden en dat het je gevormd heeft. Het is ook het niveau van selectief liefhebben en mogelijk egoïsme en egocentrisme. In de 3 e Dimensie wordt men heen en weer geslingerd door diverse emoties, er is geen stabiliteit en men is vaak ook niet in staat om processen te herkennen die spelen in het eigen leven. Men leeft volledig in de dualiteit van licht en donker. Dit is wel de dimensie waarin het bewustzijn van de hogere dimensies ontstaat en als eenmaal de keuze is gemaakt om de zoektocht ernaar te beginnen, begint ook de weg naar de 4 e en 5 e dimensie, waarbij de 3 e dimensie moet worden losgelaten. Dit proces kan lange tijd in beslag nemen.

In de 4 e Dimensie is het bewustzijn zover ontwikkeld dat men alles van de 3 e Dimensie los kan laten, het is de dimensie van acceptatie, aanvaarding van dat wat ‘is’ en openstaan voor vernieuwing en verandering. Op dit bewustzijnsniveau ga je de Universele Liefde ervaren, in deze dimensie zijn geen eisen, verwachtingen of voorwaarden, hier is de liefde onvoorwaardelijk. Dit is de dimensie waarin de mens vanuit het diepst van zijn hart kan zeggen: ‘Uw Wil geschiedde’. Op het moment waarop het hart dit kan zeggen opent de 5 e Dimensie zich en stroomt het Hoogste Bewustzijn binnen. De 4 e Dimensie is het bewustzijnsniveau van totale overgave, dienstbaarheid en bescheidenheid. Je ziet in dat er niets te sturen valt, dat alles wordt bestuurd door de Hoge Kracht uit het Universum. Het Leven, de Oerbron van het Leven, weet, het heeft alles in zich wat jij nodig hebt en je kunt erop vertrouwen dat alles naar je toe zal komen op de juiste plaats, de juiste tijd en in de juiste situatie.

In de 5 e Dimensie ben je vol bewust, ‘ontwaakt’, wakker geworden en alert op alles dat gebeurt. Er gebeuren wonderlijke dingen, er komen tekenen en boodschappen naar je toe, je Innerlijke Stem spreekt constant met je en leidt je door het leven, de juiste mensen en gebeurtenissen komen op je pad. Je bent een ‘wetende’ geworden, de antwoorden die je zoekt komen naar je toe. Je beseft dat alles energie is en met elkaar verbonden is, je hebt een helder bewustzijn en staat in verbinding met alles dat leeft. Je bent boven de polariteit uitgestegen omdat je dat niet meer nodig hebt. Je leert beseffen dat de Universele Liefde zonder eisen, verwachtingen en voorwaarden de enige manier van leven is. Je voelt de instroom van goddelijke levensenergie en trilling en je verbindt je energetisch en telepathisch met mensen die hetzelfde bewustzijnsniveau of trilling hebben. Je inzicht in levensprocessen wordt steeds groter en je maakt je los van trillingen die niet meer bij je passen.

Als mens van de Aarde leef je en word je geconfronteerd met alle Dimensies, er is geen beter of slechter, geen meer of minder. Je zult alle dimensies elke dag ervaren, dat maakt het verwarrend maar is onontkoombaar.

Het opstijgen naar de 5 e Dimensie is een volgende stap in de evolutionaire ontwikkeling, geen mens weet hoeveel dimensies hierna nog bestaan. We kunnen alleen maar stap voor stap verder gaan. Het proces is niet om te keren noch te omzeilen, je moet de weg zelf volgen, je kunt de Ascensie nergens kopen, niet bij coaches of therapeuten alhoewel ze je wel kunnen helpen bij je bewustwording en je mogelijkheden op je weg kunnen aanwijzen. Maar het is jouw persoonlijke proces, geen mens en geen leven is hetzelfde, ieder mens is uniek en belangrijk en niemand kan processen ‘afkopen’ of een sluiproute nemen. De weg moet stap voor stap afgelegd worden.

Inmiddels is het zover gekomen dat de Aarde in de fysieke verschuiving naar de 5e Dimensie zit. Dit betekent dat de Aarde zich aan de frequentie van de vijfde dimensie gaat aanpassen. Jij leeft als mens op de Aarde, je gaat mee, maar als je er voor kiest om niet mee te gaan zal het leven steeds weerbarstiger worden, steeds meer impulsen brengen om je alsnog te laten ontwaken.