5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

EN INEENS BEGREEP IK HET ....

Er is een opmerking die de Meester gemaakt heeft tegen zijn leerlingen die ik jarenlang eigenlijk moeilijk te begrijpen en nog moeilijker uit te voeren vond. Meester Jezus zei tegen de mensen die bij hem waren: ‘Bid voor hen die U vervolgen’.

Bidden is meer dan alleen maar woorden spreken, het is meer dan een haastig en snel gebed voor of na het eten. Het is veel meer. Bidden, de woorden van een gebed, verzoek of een gesprek met God moeten uit het diepst van je hart komen, het is het tot in het diepst van je kern menen wat je zegt en vraagt, anders heeft het geen enkele waarde, tenminste niet meer dan een rijmpje of gedichtje dat je opzegt.

Bidden is jezelf in een gesprek verbinden met God, jouw Schepper, de Creatieve Bron van leven en liefde. Hoe kun je God om hulp vragen voor je vijanden? Je mag wel een heilige zijn als je dat kunt. Toch? Zo heb ik lang gedacht, ik vond het maar een moeilijke opdracht van de Meester.

Totdat ik het zag!

Ik snapte plotseling wat de Meester bedoelde. Als jij een lamp aandoet in een donkere ruimte dan verdwijnt de duisternis in die ruimte. Het is een simpel maar belangrijk feit. En, als je bid voor hen die je vervolgen, dan vraag je God om de lichtknop aan te zetten in die donkere zielen zodat het in het licht wordt, zodat de duisternis verdwijnt. stel je voor dat er een groep slechteriken is die door God in het licht gezet worden, die door God bewust worden gemaakt.
Het verzoek – gebed – moet wel uit je hart komen, maar dat is niet zo moeilijk als je beseft dat het licht de duisternis oplost. Hoeveel mensen zouden baat hebben bij zo’n verandering?

Ik geef je een voorbeeld van een gebed dat je zou kunnen gebruiken als je dit zou willen doen. Je kunt voor personen vragen, maar ook voor groepen of situaties die je te binnen schieten. Natuurlijk kun je altijd op je eigen manier bidden, alles is goed dat uit jouw hart komt. Je wordt gehoord, dat staat vast.

Het voorbeeldgebed:

Bron van Licht die in mij woont, ik vraag je om de Heilige Geest naar (……………) te sturen en het Licht te brengen, zodat de duisternis verdwijnt. Ik vraag om heling, verlichting, bewustzijn en boven alles liefde te brengen, zodat het licht wordt bij (…………………). Ik dank je dat je me gehoord hebt. In liefde verbonden.

Door Pyts Boschma

Volgende