5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DE SHIFT

Ben je er nog? Ben je nog vol vertrouwen op de uitkomst? Kun je je bewustzijnsniveau en trilling vast houden op het hoogste niveau? Zie je hoe de wereld langzaam maar zeker om je heen verandert? Jullie zitten volop in de ‘shift’, de verschuiving van het bewustzijn van onwetendheid naar weten, van onbewust zijn van alles dat zich onder de oppervlakte van jullie bestaan afspeelt tot volledig zien welke gruwelijkheden voor jullie verborgen werden gehouden. Het is zo overduidelijk wat het plan van het duister is dat het niet meer te ontkennen valt.

Maar, zie je ook dat het Licht – het bewustzijn – niet meer gedoofd kan worden? Als het licht aangestoken wordt verdwijnt het duister. Oh, men probeert nog steeds met onjuiste informatie de wereld te manipuleren, maar door het hogere bewustzijn van de mensen worden deze misleidingen direct doorzien. Men voelt het. En dit gebeurt wereldwijd.

Nee, niet iedereen ziet of voelt het, dat is bekend. Maar besef ook dat de waarheid angstaanjagender kan zijn dan de misleiding. Iedere ziel loopt een eigen weg, iedere ziel heeft de vrije wil.

Voel compassie voor de mensen die – nog – niet meegaan in de shift, in de verschuiving van het bewustzijn, er zullen altijd eersten maar ook laatsten zijn, net zoals in het dagelijks leven bij bijvoorbeeld een marathon. Maar het is pas afgesloten als de laatste binnen is, niet als de eerste over de streep is. De laatsten kunnen niet zo snel meekomen, zijn niet zo snel, kunnen niet zo hard. Het komt door oude driedimensionale conditioneringen. Je bent hier niet om mensen te redden, je bent hier om je eigen leven vorm te geven en daarmee een voorbeeld voor anderen te zijn.

Superioriteitsgevoelens ten opzichte van anderen zijn ook driedimensionale conditioneringen, er is geen hoger of lager bewustzijn, er is alleen bewustzijn. Niemand is meer of minder dan een ander mens, er is alleen meer bewustzijn. Maar, meer bewustzijn schept ook meer verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens. Compassie is de sleutel, begrip en medeleven kan ook zwijgen zijn totdat de tijd rijp is. Geef je eigen leven vorm, wees de veilige haven voor een ander. Wees dankbaar voor je eigen bewustzijn en inzicht. Creëer een mooie wereld, daarvoor zijn we hier.
Door Pyts Boschma


Volgende