5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DNA UPGRADES

Uit meerdere bronnen komt de melding dat we DNA upgrades krijgen. Wat houdt dat in? Deze instroom van hoge kosmische energie beïnvloedt je DNA. Ons DNA is voor een deel door de wetenschap in kaart gebracht, ze weten ongeveer van 10% van ons DNA waarvoor het bestemd is. De andere 90% waar ze geen idee van hebben waar het voor dient noemen ze ‘junk DNA’. Alsof we ‘junk’ in ons lichaam zouden hebben gekregen van de Schepper, het idee alleen al.

Het is ook moeilijk te bewijzen of zelfs maar te meten voor de wetenschap wat dit ‘junk DNA’ doet, het heeft verschillende functies, maar dan moet de wetenschap eerst de ‘geestelijke dimensie’ van ons DNA erkennen. In ons zogenaamde ‘junk DNA’ bevindt zich jouw Akasha – je geheugenbank van alles dat je ooit – sinds je schepping – hebt meegemaakt.

Je Akasha is je kosmische, energetische bibliotheek, het bevat alle informatie over wat en wie je ooit was, het bevat je blauwdruk, je levensplan, je ervaringen uit alle levens die je ooit hebt gehad. En, je DNA bevat je Innate, alles dat aangeboren is, zoals je talenten, gaven, vaardigheden die je meegekregen hebt vanaf je geboorte.

Nog meer? Jazeker, je DNA bevat ook het plan voor de toekomst, je levensplan is opgesteld en je trekt alle situaties en omstandigheden aan die het mogelijk maken om jouw plan uit te voeren. Als je dat wilt tenminste, want je vrije wil bepaalt of je je levensplan uitvoert of niet. En dan nog één belangrijk ding over je DNA: het creëert je veld van bewustzijn. Het geeft informatie af waardoor je een bewust wezen bent en steeds bewuster kunt worden. Als je dat wilt tenminste, want je vrije wil bepaalt wat je opneemt in je bewustzijn. Een DNA upgrade betekent dat er een groter deel van je slapende, zogenaamde junk DNA geactiveerd wordt, je Akasha zal meer informatie vrijgeven en je bewustzijnsveld zal groter worden. Op welke manier dat voor jou vorm krijgt is heel persoonlijk, want iedereen is volstrekt uniek.

Als het mogelijk is, mediteer dan dagelijks, neem je rust en stel je in op het ontvangen van de hoge energie die deze DNA upgrade mogelijk maakt. Probeer je trilling zo hoog mogelijk te houden, je kunt hier ook de volgende affirmatie voor gebruiken: ‘Ik creëer en manifesteer een nieuwe werkelijkheid vol liefde en bewustzijn’. Gedachten hebben kracht, laat je zo weinig mogelijk beïnvloeden door de driedimensionale energie, blijf op afstand.

Het Universum is niet te sturen of te stoppen. Ontvang de energie die je als bewust wezen aangeboden wordt. Hoe mooi kan het zijn, er wordt voor je gezorgd.

Door Pyts Boschma

Volgende