5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

COMPASSIE

Het schudt en trilt in de maatschappij, niet alleen hier, maar in de hele wereld. Niets blijft meer zoals het altijd is geweest en als je begrijpt dat het allemaal zo moet zijn is het prima zoals het is. Het is de bedoeling dat de mensheid gaat ontwaken, bewust wordt. Maar waarvan? Het antwoord is net zo simpel als dat het moeilijk is: van alles dat niet zuiver is, alles dat niet klopt, alles dat duister is, alles dat het Licht niet kan verdragen.

En er is veel, heel veel dat boven komt drijven en het gaat over allerlei onderwerpen die ik niet allemaal stuk voor stuk ga benoemen, voor sommigen is het nog maar een pril begin van bewustwording. En dat is helemaal prima. Voor degenen die het grotere geheel al redelijk kunnen overzien – wie zal zeggen wat er nog meer boven komt drijven – wordt het steeds duidelijker. Er is niet alleen een werelds ontwaken gaande maar ook een geestelijk ontwaken. Het wereldse heeft de maken met de dagelijkse gang van zaken in de wereld, maar het geestelijke ontwaken is het besef dat we naar een andere maatschappij moeten met meer zorg en aandacht voor elkaar. Er is een scherpe tweedeling van de mensen aan het ontstaan. Zo lijkt het, maar dit is het wereldse aspect.
Volgens Kryon is er nog een andere tweedeling aan het ontstaan die nog duidelijker is en die ook al te zien is, heel duidelijk zelfs. Het is het verschil tussen mensen mét compassie en de mensen zónder compassie. En deze tweedeling is niet overbrugbaar, de wereldse kan men nog accepteren, gewoon een ander onderwerp van gesprek kiezen is het beste, maar de tweedeling in compassie is niet te verenigen.

Een bewust mens die weet wat er gaande is in de wereld en die compassie heeft voor iedereen omdat er begrip is voor de ander heeft een andere trilling dan een mens zonder compassie. Doordat je door de nieuwe energie veel gevoeliger aan het worden bent voel je haarfijn aan of iemand meent wat er gezegd wordt of dat het niet echt is. Iemand die een hogere trilling aan het ontwikkelen is kan geen gebrek aan compassie meer verdragen. Het is een natuurlijke reactie.

Compassie of het ontbreken ervan is een mooie graadmeter voor alle ontwikkelingen die gaande zijn in de wereld. Als je iemand ontmoet die het totaal niet met je eens is toets dan de compassie die er meespeelt bij de ander. Zelfs een totaal tegenovergestelde mening kan gebaseerd zijn op compassie. En heb ook compassie voor jezelf, je doet je best, meer kun je niet doen. Bewustzijn, liefde en compassie hoort bij Pasen en als je het zelf niet kunt spreek dan zoals de Meester deed: “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen”.

Door Pyts BoschmaVolgende