5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIEDOOR JOUW PIJN BREEKT DE MUUR - OVER ISRAËL

Channeling in Israël.

De joodse bevolking is uitgekozen om een monotheïstische God naar de planeet te brengen en om vrede te brengen. Jullie weten wat het doel is, jullie zijn uitverkoren voor deze taak. 

Bewustzijn is energie. Er komt een dag dat er uitvindingen zullen komen die de grens van het begrip zullen overstijgen. En als ze komen zul je zien dat het collectieve bewustzijn gemeten kan worden, dingen kan veranderen en processen in beweging kan zetten.

Elk kind weet het verhaal over deze omgeving – Israël – de uittocht uit Egypte. Jullie kennen het allemaal. Mozes sprak regelmatig met God en hij had zijn frustraties, maar hij deed iets ongewoons, hij bracht de hele bevolking uit Egypte en bracht ze naar het beloofde land. Maar zijn weg was niet logisch, hij deed iets in 40 jaar dat maar vier maanden hoefde te duren. En waarom ging hij niet rechtstreeks naar Israël?

Laten we eens naar het bewustzijn kijken: je kunt niet een bevolking van slaven naar het beloofde land brengen. Er zou eerst een omslag in bewustzijn moeten ontstaan – geloof. Een hele generatie of zelfs twee moesten gaan en komen voordat hij dat kon doen. Mozes was intelligent, hij geloofde God. Hij wist dit. Ze moesten geboren zijn in een nieuwe energie die niet de energie van Egypte was. Bewustzijn was belangrijk en hij wist het.

Nu is het nog anders, er is meer, het bewustzijn is verschoven op de planeet – er is een nieuwe manier van compassie ontstaan. En de joden zullen dat het beste kunnen dienen en dat is moeilijk,  want er is geen oplossing die je kunt zien, maar die is er wel en de jonge mensen zullen het zien. Zij zullen samenkomen op een manier die ongewoon is, ze zullen samenkomen en hand in hand staan.

Het is nog maar pas begonnen en het zal zich verder uitbreiden. Jullie zijn de laatsten die vrede komen brengen, de jongeren weten het al. En iedereen wacht op jullie. De laatste oorlog is zeventig jaar geleden tot een einde gekomen. En de oude vijanden waren overwonnen.

Wat kan bewustzijn doen?

Denk aan Japan en de nucleaire bom. Hoe denk je dat de Japanners over de Amerikanen denken? Ze zijn geallieerden, hun economie is zo verbonden dat ze geen vijanden meer zijn.

In de loop van de tijd is het verleden weggewist en het is minder belangrijk dan de toekomst. Dat duurt generaties, maar ze worden vrienden. De oude energie is niet meer nodig en gewenst. Ben je niet blij dat het voorbij is? Maar het wel heeft zeventig jaar geduurd.

Hoe voel je over de landen die betrokken waren bij de uitroeiing van de joden? De generaties van de joden hebben het opzij gelegd. Er zijn hier mensen uit die landen en jullie luisteren samen. Jullie zijn omhoog gekropen uit de pijn en het verdriet en je staat naast elkaar nu te luisteren.

Er is meer, er is veel meer. Misschien heb je het nooit samengevoegd, maar de laatste zeventig jaar is er een nieuwe generatie en een nieuw bewustzijn ontstaan. Het duurt soms generaties maar het komt wel.

Het bewustzijn heeft ze samengebracht, alle landen die ooit elkaar bevochten werken nu samen in een economie. Wie met elkaar handelt gaat geen oorlog met elkaar voeren. Dit idee kwam vanuit een nieuw bewustzijn. In plaats van tegenover elkaar staan hebben ze zich samengevoegd, het was het begin van de Europese unie. En ze hebben alles ontwapend, er is geen oorlog meer nodig, handel verbond hen. Ze veranderden omdat ze de geschiedenis niet wilden herhalen. En langzaam maar zeker begon het te werken. En toen gingen de grenzen open, je kon vrij zonder paspoort door Europa reizen. Waar eeuwen oorlog was geweest werd een eenheid. En ze kregen zelfs de euro, een gezamenlijke punt.

Als je dit in 1945 tegen iedereen had verteld had niemand je geloofd, ze zouden gezegd hebben dat het totaal onmogelijk zou zijn.

De beschaving van de aarde is aan het veranderen, het is overal om je heen als je het ziet. Kijk ernaar, er zijn genoeg mensen die een eenheid willen vormen. Kun je gewoonten veranderen? Ja, dat kun je, met bewustzijn. Je kunt denken dat het simpel is, je kunt denken dat ik er geen verstand van heb.

Heb je geprobeerd elkaar lief te hebben? Je bent naïef Kryon, de wereld verandert niet door liefdesliedjes te zingen. Dat klopt, maar bewustzijn verandert de wereld wel. Handel verenigt, je ziet het bewijs.

Een ding leidt naar het andere. De wereld verandert. In je hart denk je dat het idioot is, dat het nooit zal werken, maar je zie het bewijs voor je. Bewustzijn is geloof, geloof dat het allemaal een kans heeft, plant de zaadjes van de hoop.

De joden zijn uitverkoren om het samen te voegen, hoe gaan jullie het doen? Er komt een oplossing van outsiders. Maar dat zal niet werken, alleen de mensen die hier geboren zijn kunnen de oplossing brengen. Het komt van compassie en liefde in plaats van haat. Als je het begint te zien dat het werkt dan eindigt de oorlog. Er zal nooit een winnaar van een oorlog zijn. Dit is wat je zou moeten doen.

Denk er eens goed over na. Er komt een verschuiving in de vorm van ideeën van beide kanten van de muur. Ze willen geen oorlog meer, niet voor zichzelf en niet voor hun kinderen. Ze zullen een weg vinden om samen te leven.

Laat je hart niet misleiden, haat verdwijnt uit de wereld, het bewustzijn is aan het veranderen, het gebeurt langzaam, laat de zaadjes groeien met liefde, compassie en geduld.

Kijk naar de Meesters die dit land hebben bewandeld, compassie is de sleutel, en het kwam allemaal hier vandaan, het zit in je bloed. Het is het moeilijkste dat er ook in de wereld gebeurd is, vrede in Israël.

God zegene jullie en zegene dit land.

En zo is het.

Kryon


VOLGENDE

Terug naar HOME