5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HEMELVAARTSDAG

Weet je, ik ben dol op puzzelen en dan niet een fysieke puzzel, maar esoterische puzzels. Je hebt stukjes informatie en die worden dan samengevoegd tot één verrassend geheel. Get begrip Hemelvaart is ook zo'n puzzelstukje. Want Hemelvaart, wat moet je je er bij voorstellen? We gaan gedachteloos met deze vrije dag om, zonder er verder over na te denken.

Maar, stel je eens voor dat dit de allerbelangrijkste feestdag van het jaar is, stel je voor dat deze feestdag een sleutel bevat die een hele belangrijke esoterische puzzel oplost? Welke puzzelstukjes hebben we?

 • De Hemelvaart van Jezus was op de top van de Olijfberg, de berg Hermon, deze ligt op de 33 e breedtegraad.
 • Jezus werd opgenomen, de leerlingen zagen het gebeuren.
 • Een wolk omhulde hem zodat zijn leerlingen hem niet meer konden zien
 • Twee mannen in witte kleren (lichtlichaam) zeiden: Wat staan jullie daar nou te kijken naar boven? Deze Jezus die van jullie opgenomen is zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem hebben zien vertrekken.
 • Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem gedood hebben.  
 • Hij komt met grote hemelse overmacht

Dan komen de vragen bovendrijven:

 • Waarom op de top van een berg? Waarom die specifieke berg? 
 • Jezus werd opgenomen, hoe dan? Het doet me denken aan Star Trek: ‘Beam me up, Scotty’. Hij verdwijnt niet, maar werd opgenomen. Door wie of wat werd hij opgenomen? Hij deed dit niet zelf, het werd gedaan.
 • Een wolk omhulde hem zodat de leerlingen hem niet meer konden zien – we zien momenteel heel veel vreemd gevormde wolken aan de lucht wereldwijd, ze hebben een hele aparte vorm.
 • De belofte wordt gegeven dat hij op dezelfde manier – dus in een wolk terug zal komen. Alwéér die wolk, het is toch wel bijzonder.
 • Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien – iedereen dus, niemand uitgezonderd. Hoe groot moet dan wel die wolk zijn? Of zit er iets binnenin die wolk dat dan zichtbaar zal worden?
 • Hij komt met grote hemelse overmacht. Hoezo? Hoeveel wolken komen er dan wel niet en wat zit er allemaal in die wolken?

Weet je? Dit is wat ik al 25 jaar lang doe, puzzelstukjes verzamelen totdat ik plotseling dat ene stukje gevonden heb waardoor alle andere ineens een duidelijk beeld vormen. Het is kennis, het is kosmosofie en I love it.

Dan volgt er een veronderstelling – alles is waar wat ik zeg, tenzij het niet waar is – op basis van alle stukjes bij elkaar. Die zou er zó kunnen uitzien: “De Hemelvaart was op de top van een berg, het moest dus op een hoog punt gebeuren met veel ruimte eromheen. Hij werd opgenomen door iets, er was dus iets boven die berg aanwezig dat hem opgenomen heeft. Er was een wolk die het onmogelijk maakte voor zijn leerlingen om te zien wat het was dat Jezus opnam. Het zat in een wolk verstopt dus. Hij komt op dezelfde manier terug, ook met iets dat in een wolk of in de wolken verborgen is. Maar dan zal iedereen hem zien, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat de wolk zal oplossen en we allemaal zullen zien wat er in die wolk verborgen is. Hij komt met grote overmacht, dat betekent dat hij niet alleen komt, er komen nog heel veel ‘lichtwezens’ met hem.”

We weten inmiddels dat er heel veel is dat ons nooit is verteld, het zou nog wel eens veel meer kunnen zijn dan we ooit voor mogelijk houden. De NASA heeft het bestaan van UFO’s inmiddels toegegeven, ze hebben ze gefilmd. Nou ja, als we de NASA niet meer kunnen geloven, wat dan?

In het boek van Radu Cinamar: Het Mysterie van Egypte (deel III) staat een heel aparte beleving van Cézar, een hoog spiritueel mens. Hij ‘reist in de tijd’ in meditatieve toestand en komt uit bij de holografische voorstelling van de kruisiging van Jezus, of liever vlak nadat Jezus aan het kruis gestorven is. Hij beschrijft wat hij dan ‘ziet en ervaart’. Hij beseft dat deze gebeurtenis bewust buiten de evangeliën weg gehouden is, er is zoveel verzwegen dat een totaal andere kijk op alles zou hebben gegeven. Lees het onderstaande fragment maar eens door en sluit niet uit dat dit werkelijk gebeurd kan zijn. Hoe anders zouden we nu dan in het leven staan? Hoe anders zouden we tegen het leven van de Meester aankijken?
En, hoe gewetenloos van de mensen die dit en nog veel, veel meer verzwegen hebben. Ieder mens heeft recht op alle informatie om zelf een mening te kunnen vormen en keuzes te kunnen maken.

De woorden hieronder zijn waar, tenzij ze niet waar zijn. Voel het voor jezelf in.

Citaat van Cézar:
“De projecties lieten de schemering zien kort nadat Jezus van het kruis was gehaald. Toen gebeurde er iets bijna magisch. Ik zag hoe zich snel enorm donkere wolken aan de hemel verzamelden en zich boven de heuvel centreerden, terwijl ze langzaam neerdaalden tot op slechts enkele tientallen meters boven de hoofden van de mensen die daar nog aanwezig waren. Ik zal ook dreigende bliksemschichten uit die wolken komen en het zorgde voor apocalyptische beelden. Er ontstond een vreselijke aardbeving, enkele kruisen storten neer op de grond, samen met de gekruisigde mannen. De heuvel scheurde en stortte in elkaar. In de duisternis die door het onweer was ontstaan, verschenen langzaam uit de violet-grijze wolken twee reusachtige schijven aan de hemel, de randen ervan hadden een soort lichten, die oranje en blauw van kleur waren. De lichten schenen om de randen van de schijven heen te gaan. Enkele seconden daarna werden boven de heuvel en boven de nabijgelegen stad op bepaalde afstanden enorme kegels van intens licht geprojecteerd, die alles eronder tot op het kleinste detail verlichtten. Een van de schijven bleef boven de heuvel hangen terwijl de andere langzaam naar de stad zweefde. De mensen die aanwezig waren bedekten doodsbang hun oren vanwege het donderende, angstaanjagende geluid dat uit de schijven kwam.”

Zie je lijn? Zie je het verband? Vlak na de kruisiging verschijnen er twee schijven met lichten in de lucht die uit donkere wolken tevoorschijn komen. Toch wel bijzonder dat er met de Hemelvaart ook weer een wolk ontstaat waarin Jezus Christus 'verdwijnt'. En begrijp je ook waarom dit altijd voor ons verzwegen is? Want het idee dat er buitenaards leven bestaat is altijd als onmogelijk bestempeld. Maar in deze hectische nieuwe tijd komt er zoveel aan het licht dat je nergens meer verbaasd over zou hoeven zijn. 

 


Volgende

Terug