5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

HET HEILIG VUUR

Het heilig vuur dat in jullie harten brandt zal zorgen voor verbinding tussen de mensen van het licht en de mensen die langzaam maar zeker ontwaken voor de Waarheid. De liefde en compassie in jouw hart is de sterkste kracht in het Universum omdat het afkomstig is uit de Bron. Dit heilige vuur moet je allereerst op jezelf richten. Jij bent gekend, jij bent de moeite waard, jij draagt in elke cel van je lichaam de Bron met je mee. Jij bent heilig! En het enige verschil tussen jou en een deel van de andere mensen is dat jij je hiervan bewust bent en de anderen zich hiervan (nog) niet bewust zijn. Maar jij weet dat zij hetzelfde zijn.

Jij bent heilig. Dat mag je – en moet je zelfs – beschermen en koesteren. Door dit te doen: opkomen voor jezelf, liefdevol je waarheid spreken zonder enig oordeel over de ander, zonder gevecht, maar vanuit de volle zekerheid dat je de waarheid spreekt heeft invloed op het energetisch kristallen veld rond de Aarde. Door jouw Lichtkracht trekt jouw liefde en compassie door het Lichtveld om de Aarde en in dat Lichtveld kan geen enkele duisternis bestaan. Hoe meer mensen hun Lichtkracht richten op het kristallen veld, des te sterker het zal worden.

Julie menen dat je geen macht hebt, maar je onderschat jezelf. Jij bent in staat om het energetisch Lichtveld te voeden door gebed en/of meditatie, affirmaties en visualisaties. Vraag het aan je Hoger Zelf om je hierbij te helpen. Hoe? Visualiseer het. Je vraagt je af hoe je een abstract begrip als het Hoger Zelf zou kunnen visualiseren. Wij leggen het je uit.

Het is heel eenvoudig: ken je de diverse foto’s van de Opgestegen Meesters? (Zo niet, zoek het dan even op). Zij hebben een Lichtveld, hun Lichtvoertuig om zich heen afgebeeld. Visualiseer dat jij dat bent op die foto, jouw gezicht, jouw Hoger Zelf waar je via je hart en intuïtie mee in verbinding staat. Het is dát deel van jou dat op je wacht achter de sluier in de geestelijke wereld.

Heb je dan meerdere ‘zelven’? Jazeker. Je Hoger Zelf is dat deel van jou dat je vanuit de geestelijke wereld door het leven begeleidt. Je bent er mee verbonden en ontvangt er boodschappen van. Vraag je Hoger Zelf om je te helpen je licht te versterken in de wereld. Praat er constant mee over alles wat je zorgen maakt en leg die zorgen als een pakketje in de handen van je Hoger Zelf en vraag om het over te nemen en het op te lossen. Vertrouw erop dat het al gedaan is.

Jullie zijn zoveel machtiger dan alle duisternis bij elkaar, want jullie bezitten de verbinding, macht en kracht van het lichtbewustzijn: het is liefde, compassie, bewustzijn, meditatie, gebed, visualisaties, affirmaties plus je intentie. Al deze attributen bezit jij, veel meer dan je denkt. Maak er tijd voor vrij. Word een katalysator voor de energie van je Hoger Zelf dat rechtstreeks verbonden is met de Bron.

Ach lieverds, jullie zijn zó speciaal, zó speciaal, word bewust, word bewust van je macht en kracht.

De Meester door Pyts BoschmaVOLGENDE