5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


TWAALF VERSCHILLENDE SOORTEN LICHTWERKERS

Er zijn 12 soorten Lichtwerkers die de menselijke geest helpen transformeren. Zij dienen allemaal hetzelfde kerndoel, namelijk dienstbaar zijn aan de mensheid om te genezen, inspireren of naar een positieve verandering te leiden.

Lichtwerkers hoeven niet in de spotlights te staan om de mensheid te kunnen dienen, je hoeft niet in de belangstelling te staan om een verhelderend effect op anderen te kunnen hebben. Waar men ook is, op de werkvloer, in een bedrijf of in het dagelijks leven, je bent altijd in staat om Lichtwerker te zijn.  

Mensen merken je vitaliteit en liefde en steun voor anderen op, net zoals je diensten en je positiviteit die je van nature met anderen deelt. En dat is wat werkelijk telt.

Gewoon jezelf zijn en in afstemming zijn met je waarheid is genoeg. Dat is wat positieve verandering in anderen inspireert, dat is wat geneest en het licht in andermans zielen ontsteekt!

TWAALF SOORTEN LICHTWERKERS

Wanneer je je Lichtwerkersreis identificeert, moet je aandacht besteden aan je innerlijke leiding. Je intuïtie zal je begeleiden bij het ontdekken van een of meer unieke geschenken in jou.

1. DE LICHTWERKERS VAN HET ENERGETISCH VELD EN DE POORTWACHTERS

Deze Lichtwerkers houden zich bezig met de energetische roosters op de Aarde. Ze creëren het menselijke raster dat de harten van alle ontwaakte mensen met elkaar verbindt. Het zijn de daadwerkelijke doorgangen op aarde die heilige plaatsen verbinden via ley lijnen en fungeren als portalen die het licht doorlaten ​​om dit naar deze wereld te brengen door hun open harten.

Een Poortwachter heeft een speciale taak bij het werk aan het Energetisch Veld. Lichtwerkers werken samen met een team om interdimensionale poorten te openen die hogere niveaus van licht en liefde helpen binnen te stromen. Terwijl Energetisch Veld werkers het licht naar de Aarde brengen door de reeds geopende spirituele poorten openen Poortwachters nieuwe poorten die er nog niet waren of die gesloten waren door blokkades.

2 DE GODDELIJKE HOEDERS VAN HET LICHT

De missie van deze Lichtwerkers is het Licht zijn. Hoe de omstandigheden in hun leven ook zijn, zij zijn hier om hogere trillingsfrequenties vast te houden. Zij zijn de lichtbakens van de mensheid. 

In tumultueuze en chaotische gebeurtenissen schijnt hun licht sterk genoeg om hoop te geven en anderen te inspireren. Deze Lichtwerkers verheffen en ondersteunen de mensheid in het zich ontvouwende ontwakingsproces. De meesten van hen zijn komieken, motiverende sprekers, spirituele leraren, beroemdheden.

3. DE VERANDERAARS

Veranderaars neutraliseren de negativiteit en duisternis door erin te duiken en hun licht te laten ontsnappen. Wanneer de negativiteit wordt teruggebracht tot goddelijke neutraliteit, wordt deze weer in evenwicht gebracht. Door transmissies uit het verleden te transmuteren, werken veranderaars namens en voor het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Ze kunnen ook transmuteren langs hun voorouderlijke lijnen. Ze hebben misschien gekozen om geboren te worden in een voorouderlijke lijn die veel negatief karma heeft. Ze dienen om de vibratie van hun hele voorouderlijke lijn op te heffen, op te lossen, te helen en te helpen om een ​​hoger niveau te bereiken.

 4. DE GENEZERS

Genezers helpen praktisch alles en iedereen: de mensheid, de aarde, dieren, zielen en alle wezens door hun mentale, emotionele, fysieke of spirituele aspecten te helen. Als Genezer moet je luisteren naar je interne begeleiding over de technieken en manieren om je gaven via diensten te gebruiken.

De meeste hoog gevoelige mensen  zijn genezers in ontwikkeling die hun emotionele vermogens moeten gebruiken om hun genezingspotentieel te ontsluiten. Het is belangrijk dat je je eerst richt op het helen van jezelf, omdat je door dat te doen je vibratie kunt verhogen en jezelf kunt vullen met het licht dat anderen kan genezen, ondersteunen, dienen, liefhebben en leiden.

5. DE ZIENERS

Deze Lichtwerkers hebben het derde oog of psychisch zicht geopend waardoor ze in staat zijn verder te kijken dan het fysieke en de sluier van illusie. Hun geschenken omvatten het leveren van readings,  lezingen of diensten om anderen te inspireren, in hun kracht te zetten en te begeleiden naar hun waarheid en de waarheid van de wereld.

Ze kunnen zich ook concentreren op gebieden waar hun energie nodig is voor genezing, verandering of bevrijding. Het is hier waar hun licht, kracht en aanwezigheid een groot verschil maken. Deze mensen zijn meestal degenen die de waarheid achter de schaduwen onthullen. De meesten van hen zijn echt goede psychiaters die worden bestempeld als parapsychologen (denk aan Carl Jung), waarheidsactivisten en zelfs professionele paranormaal begaafden.

6. DE GODDELIJKE BLAUWDRUKBEWAARDERS

Iedereen heeft een goddelijke blauwdruk, die een sjabloon is voor een volledig ontwaakt zelf. Alle Lichtwerkers hebben dit sjabloon, maar de Goddelijke Blauwdruk Bewaarders zijn het meest actief in afstemmen en het ophalen van de codes van ontwaken. Ze zijn de besten in het vertalen van deze codes zodat iedereen ze kan begrijpen en gebruiken om de niveaus van hun bewustzijn te verhogen.

De goddelijke blauwdrukbewaarders gebruiken heilige geometrie en andere heilige vormen van communicatie via hun werk. Ze kunnen letterlijk op elk gebied en elk deel van het leven opereren, maar het is de manier waarop dingen worden gemaakt en gedaan die er toe doen. Dat is hoe ze onbewust de goddelijke blauwdruk communiceren.

7. DE DROMERS

De Dromers dienen hun geschenk door te dromen, door interdimensionaal te reizen en naar de droomruimte te gaan die hen in staat stelt toegang te krijgen tot alternatieve dimensies van ervaring.

De Dromers zijn meestal mensen die psychonauten worden genoemd. Ze gebruiken bepaalde rituelen of supplementen om te beginnen aan psychedelische reizen en toegang te krijgen tot rijken en ideeën die later de menselijke geest zouden inspireren en verheffen. Als er geen Dromers waren , zouden we nog geen 90% van de kunst, technologie en uitvindingen die we tegenwoordig in de wereld hebben.

 8. DE BOODSCHAPPERS

Boodschappers ontvangen leiding en boodschappen van de Goddelijke Engelen, Geascendeerde Meesters, Galactische Meesters en hun Hogere Zelf.

Ze delen deze berichten via video's, blogs, lesgeven of schrijven. Welke media of welk platform dan ook, Boodschappers dienen de mensheid door het ontwakingsproces door krachtige spirituele inzichten en informatie te delen. Ze leggen mensen uit wat er met hen gebeurt, waardoor ze deze evolutiereis beter begrijpen door de begeleiding die ze van de Geest ontvangen.

9. DE MANIFESTEERDERS

Deze Lichtwerkers zijn betrokken bij het weven van het lichtnet om veranderingen op aarde te manifesteren, die zouden kunnen komen in de vorm van het plannen en manifesteren van tijdlijnen, het manifesteren van positieve gebeurtenissen of het creëren van grotere liefde, groter licht en harmonieuze co-creatie. Ze doen dit op verschillende manieren, zoals meditatie en visualisatie, vergezeld van introspectie.

De manifesteerders manifesteren zich voor het hoogste belang van alle wezens, de Aarde, dieren en de hele mensheid. Maar terwijl ze zich blijven manifesteren, werken ze sterk aan hun innerlijk om ervoor te zorgen dat hun manifestaties niet van egoïstische aard zijn, maar vanuit hun hartcentrum komen. De meeste van deze mensen richt zich niet eens op manifesteren, maar op het opruimen van de weg, dus waar ze mee resoneren is voor het welzijn van iedereen.

 10. DE ASCENSIE GIDSEN

Zij zijn de opstijgende Lichtwerkers. Ze stappen naar een hoger niveau van licht en delen wat ze over het ascensieproces leren. Deze mensen zijn bezig met hun eigen verlichting en ontdekken de nog hogere niveaus van licht, zij dragen deze informatie uit en zijn ook mensen die het licht uitstralen. De meeste van hun leringen zijn gericht op de spirituele meesters, zodat ze de spirituele evolutie van de mensheid nog verder omhoog kunnen duwen.

De Ascensie gidsen laten ons zien hoe we een aantal valkuilen op weg naar verlichting kunnen overwinnen om iedereen te helpen zichzelf niet te verliezen op weg naar ascensie. Sommige van hun leringen kunnen zelfs de reguliere leringen van lagere Lichtwerkers tegenspreken. Dit komt omdat ze de waarheid vanuit een veel hoger gezichtspunt benaderen en de tekortkomingen zien die met blinde spiritualiteit kunnen opduiken.

11. DE WIJZERS VAN DE WEG

Wegwijzers of Richtingaanwijzers leven hun wijsheid. Ze hebben het spirituele pad gevolgd en volgen het nog en ‘zijn’ het ascensieproces, Zij  leven hun leven op de meest authentieke manier. Ze hebben de grootste belangstelling voor alle wezens en leven een ontwaakt en geïnspireerd leven. Deze mensen zijn zich er niet eens van bewust dat ze de mensheid op de een of andere manier dienen. Alles wat de Wijzers van de Weg doen is leven in resonantie met hun waarheid en de leringen die andere Lichtwerkers delen met de wereld.

Deze mensen vormen de kern van de Lichtwerkers. Ze inspireren en motiveren andere Lichtwerkers om te blijven doen wat ze doen, omdat er nog steeds goed ontwikkelingen in de wereld zijn die hun licht nodig hebben. En door naar hen te kijken, worden andere Lichtwerkers herinnerd aan wat er echt toe doet.

12. DE VERBINDERS

Deze Lichtwerkers zien hoe alles zich verbindt met al het andere. Ze zijn erg goed in het vinden van patronen en het samenvoegen van verschillende filosofieën in één. Zij zijn de vertalers die de leringen van andere Lichtwerkers samenvoegen.  Zij verzamelen de waarheden en filosofieën van spirituele meesters en ze vormen op een manier die mensen gemakkelijk kunnen begrijpen.

De Verbinders zijn goed in het waarnemen van de essentie achter verschillende meningen. Door de essentie te vinden en te delen verbinden ze mensen met elkaar. Ze kijken verder dan datgene wat ze zien, ze begrijpen het geheel en verbinden waarheden uit alle stromingen. Deze mensen zijn niet alleen om te vertalen, maar ook om verschillende teams van Lichtwerkers bij elkaar te brengen, zodat hun impact veel groter kan zijn.  

Ook al identificeer je jezelf meestal met een van de 12 soorten Lichtwerkers, je hebt daarnaast ook waarschijnlijk wel een aantal eigenschappen van andere. We zijn allemaal een andere mix van deze typen,  deze secundaire typen kunnen bijdragen aan de realisatie van het doel van ons primaire type.

ARTIKEL: Gostica

Verder naar LICHTWERKERS VAN DE TOEKOMST

Terug naar TOEKOMST