5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE


NUMEROLOGIE

Ik wil met jullie praten over energieën. Ze zijn vaak tegenstrijdig, want ze vertegenwoordigen oude systemen. En nu wil ik met jullie praten over de energie van getallen en hun betekenis in de shift, de verschuiving. Nummers of cijfers hebben een energie. Numerologie is een oud systeem. Er zijn veel verschillende manieren van numerologie en we beginnen met het oudste systeem. Het is moeilijk voor sommigen, want hoe kan een nummer iets betekenen. Maar als je er over nadenkt dan is een nummer een deel van communicatie. Stel je eens een boek zonder paginanummers voor. Daarom worden er cijfers in geplaatst, anders kon je niet vinden waar je gebleven was in een boek. Elk nummer geeft een energie, een eigen betekenis, vertelt een verhaal en heeft een boodschap. Dit is de basis van generieke numerologie.  

Ik wil beginnen met de definities, de cijfers en de shift.  

Het getal 1 is ‘een nieuw begin’, het begin van iets nieuws, het herschrijven van iets van het verleden. Het getal 1 betekent ‘nieuw’.

Het getal 2 staat voor ‘dualiteit’ en vrije keuze. Als je het getal 2 ziet dan moeten er keuzes worden gemaakt, beslissingen worden genomen. Daarbij zal de dualiteit zich manifesteren en er een moeilijke puzzel van maken. Het getal 2 vertegenwoordigt ook de menselijke vrije keuze.

Het getal 3 is een ‘katalysator’. De energie van de 3 zet dingen in beweging, versnelt of vertraagt een proces. Healers hebben drieën om zich heen. Spiritualiteit heeft een getal 3. De healers veranderen niet, maar hun energie verandert iedereen om hen heen. Spirituele ontwikkeling heeft een drie. De 3 verandert dingen zonder dat de energie verandert. 

Het getal 4 is een Aarde getal, het is ‘gemeenschap’, het is Gaia, aarding. Veel boeren dragen een 4 om zich heen. Mensen die resoneren met het getal 4 resoneren met de energie van Gaia, de Aarde.

Het getal 5 draagt de energie van ‘verandering, rauwe verandering’. Als je een 5 tegenkomt in een situatie, een jaar, een stad, een adres, dan is dat verandering. Er zijn  mensen met alleen maar 5-en om zich heen.

Het getal 6 is een moeilijk getal, het is een spiritueel getal, met hoge energie, maar in wezen betekent het ‘harmonie’. De 6 is meewerkend en harmonieus.

Het getal 7 staat voor ‘spiritualiteit’. Alle zaken die met een 7 in verband staan hebben een spirituele toon of basis. Het is een goed getal voor maatschappelijke organisaties, voor activiteiten die betekenisvol zijn.

Het getal 8 betekent ‘manifestatie’ en ‘overvloed’. Iedereen wil een 8. Je kunt geld, gezondheid, overvloed, een lang leven, een sterk immuunsysteem of wat je maar wilt manifesteren. Je kunt overvloed denken in je lichaam, gezondheid, in je wezen. 

Het getal 9 betekent ‘voltooiing’. Het kan voltooiing van zaken betekenen, het einde van iets, maar dan afgerond, je bent klaar. Het kan ook het einde van zorgen zijn, je oude leven.

Wat je nog wel moet weten is dat getallen elkaar beïnvloedden. Zet dus de betekenissen bij elkaar en kijk hoe ze elkaar beïnvloeden. Elk nummer heeft zijn eigen astrologische betekenis en alle planeten zijn betrokken bij numerologie, en de planeten veranderen elke minuut van plaats.

Bij bijvoorbeeld de precessie van de equinoxen, de keerkringen zijn getallen betrokken. De precessie van de keerkringen duurt 26.000 jaren in een tollende beweging van de Aarde. Het is een 8. De tijd die nodig is voordat deze tolbeweging de hemel verandert, wanneer deze door de Melkweg gaat is 36 jaar, dat is een 9. De ingang naar het centrum van de precessie duurt 18 jaar (9), de weg eruit ook 18 jaar (9).

MEESTERGETALLEN

Je moet alle cijfers van een getal reduceren tot één cijfer, maar dat geldt niet voor de meestergetallen: 11 – 22- 33- 44 – 55 enz. Deze getallen hebben een eigen ‘identiteit’ en een energieveld van zichzelf.

Het getal 11 heeft als kenmerk ‘verlichting.

Het getal 22 is een sterke ‘dualiteit’. Het is meestergetal dat te maken heeft met Cosmic Law - de Kosmische Wetten. Het is de dualiteit die in het teken staat van leren en verandering. Het zijn de dingen die gebeuren die ervoor zorgen dat er een andere levensweg ingeslagen moet worden. Het is worsteling - duale strijd. Maar, óók resultaten! ALTIJD! Het is het meestergetal van voltooiing van dualiteit naar eenheid. 

Het getal 33 is het getal met de meeste compassie dat jullie hebben, het is ook het getal van je DNA. Het is actie vanuit compassie. Het is representatief voor gedrag dat je nog niet hebt gezien. Het is meesterschap, het spreekt over meesterschap dat je aan het ontwikkelen bent. Het getal 33 wordt gedefinieerd als de compassie van de Meester. De hoogste graad van compassie die bestaat in het menselijk veld is een 33.

Het getal 11.11 is de voorbode van de verlichting, verlichting. Dat je de 11 twee keer ziet is bekrachtiging. Als je nu de 11.11. ziet is dit een bevestiging dat je in de shift zit, dat de shift gaande is. Het is een herinnering aan je grote ontwaken en je doel en missie op aarde. In tijden van verhoogde energie of versnelling van je persoonlijke verandering zul je vaker de 11.11 zien. Het zien van 11.11. betekent altijd een bevestiging dat je op het juiste spoor zit.

 De getallen vertellen wat er gaat gebeuren.

Het oude verdwijnt in de shift, alles zal wezenlijk veranderen en het zal vele malen groter zijn dan je ooit zou kunnen bedenken. De liefde van God zal door je bewustzijn stromen. Kinderen zullen geboren worden en weten waarom ze hier zijn. Er zal zich een bewustzijn op de aarde manifesteren die boven de 44 en zelfs 55 uit zal gaan. De meester-gereedschappen zul je gaan gebruiken, je zult zelfs de tijd meester worden. Het is de oude ziel die zich verplaatst naar een energie die anders is. Het zal de eerste keer zijn dat je ontwaakt, werkelijk ontwaakt op planeet Aarde. De keer dat je nu geboren werd was er een bepaalde geboorte energie, maar die is nu anders. Je zult weten dat je een oude ziel bent, je zult de wijsheid hebben en niet meer de fouten maken die je in vorige levens gemaakt hebt. Je zult nieuwe getallen gaan zien op de klok die alleen voor jou een speciale betekenis hebben. Je zult combinaties van getallen zien, elke keer weer.

 EXTRA UITLEG VAN DE MEESTERGETALLEN

Het getal 11 is een strijder – de innerlijke strijd – het nieuwe geboren laten worden en verankeren

Het getal 22 is een bruggenbouwer – het voortbouwen op het nieuwe, het opbouwen van nieuw leven in een nieuwe wereld.

Het getal 33 is verbonden met opperste dienstbaarheid. Het is verbonden met het leven van Jezus Christus, de kruisiging en opstanding was op 33 jarige leeftijd. Het getal 33 staat ook voor wetenschap die we nog moeten ontwikkelen waar nu de spirituele dimensie ook een rol gaat spelen. Pas het samengaan van het fysieke, mentale en spirituele niveau zal ons echte wetenschap brengen.  Het is universele dienstverlening door het tot leven komen van ons ene wezen.

Het getal 44 is de balans tussen het spirituele en fysieke, het scheppen van de fundering van ons nieuwe leven. 

Het getal 55 is het verkrijgen van persoonlijke vrijheid door ons te bevrijden van het verleden en totaal werkelijk te worden. 

Het getal 66 staat voor het vervullen van onze verantwoordelijkheden op een vrolijke, creatieve manier.

Het getal 77 betekent diepgaande inzichten en openbaringen, het is onszelf aanzetten tot de kern van ons wezen.

Het getal 88 betekent ons meester maken van overvloed en heelheid op alle gebieden van het leven.

Het getal 99 is de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Het is tijd voor een nieuwe kwantumsprong. 

 

CHANNELING: KRYON


Terug naar BEWUSTZIJN

Terug naar KRYON

Verder naar channeling: Healing en healer