5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

EINDTIJDINFORMATIE UIT 

HET GROTE JOHANNESEVANGELIE DEEL 8 en 9 

VAN JAKOB LORBER

Door het innerlijk woord ontvangen van Jezus Christus door Jakob Lorber vanaf 1840.

Noot: het Grote Johannesevangelie bestaat uit 11 delen, daarnaast zijn er nog vele andere boeken door Jakob Lorber geschreven. De Lorber Stichting geeft de boeken uit. Hieronder volgen enkele passages uit deel 8 en deel 9 (Pyts Boschma).

Lorber 9 – H 89 (samenvattend)

Als ik weer op aarde kom zal er heel weinig levend geloof zijn. Bij de mensen die de kennis van de wetenschap aanhangen zal geen geloof meer bestaan. Een ander groot deel zal zich op een nog veel dichter en duisterder heidens geloof bevinden. Het zijn de mensen die de groten en machtigen volgen. Maar de kinderen van de wereld zullen deze groten en machtigen in grote verlegenheid brengen en het blinde volk zal beginnen in te zien dat het onderdrukt is voor roem en een comfortabel leven van deze machtigen. Maar deze blinde volgelingen zullen geen geloof hebben, want ze zijn de meest blinde en domste knechten van de overheersers. Maar deze domme, blinde mensen zullen de waarheid zien door degenen die hen vrij hebben gemaakt. Maar zij zullen mij afwijzen omdat ze bij het oude willen blijven. Uiteindelijk zal al het duistere bijgeloof van de machtigen weggevaagd worden, maar geen mens zal in zijn vrije wil gehinderd worden. Er zal onder degenen die wél geloven een ander geloof zijn.

Lorber 9 – H 90 (samenvattend)

Het nieuwe geloof zal volledig onthulde kennis zijn naar hemelse en geestelijke betekenis en dat geloof is het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemelen op aarde zal neerdalen. Het nieuwe geloof zal onthullen hoe de mensen zijn misleid en bedrogen door valse profeten. De mensen die dit andere, volledig onthulde geloof zullen aanhangen zullen de leugenaars en bedriegers volledig ontmaskeren en hen zal het loon voor hun werk worden gegeven. Hoe hoger de bedrieger meent te staan, des te dieper zal ook zijn val zijn. Pas dus op voor de valse profeten en bedriegers. Mensen die de wetenschap volgen, volgen blind bijgeloof gecreëerd door de misleiders. Het is een rotte vrucht van de boom der kennis die gegeten wordt door de draken (!).

Zie en onthoud goed dat ook door een rotte vrucht van kennis de valse profeten  en leraren zullen ontstaan die meer dan driekwart van de aarde tot verderf brengen.

Maar op het juiste moment zal ik mensen wekken en zij zullen het de mensen luidkeels vertellen. Daardoor zal het oude bijgeloof verdwijnen.

Lorber 9 – H 94

Bij mijn tweede wederkomst zal ik niet weer als kind geboren worden. Eerst benader ik de zieners, wijzen en nieuwe profeten (channelers – mediums). Ook de vrouwen zullen profeteren. De wereld zal het niet geloven zoals altijd het geval is geweest. In die tijd zal ook alles uit mijn leven worden doorgegeven via hun hart in de pen. Dit zal op een nieuwe, vernuftige manier verspreid worden. Als minstens een derde deel van de mensheid dit ontvangen zullen hebben – de mogelijkheid óm te ontvangen - zal ik ook mijzelf laten zien aan degenen die mij het meeste liefhebben en een diep verlangen naar mijn wederkomst hebben. En ik zal hun leider zijn en door hen zal ik de aarde zuiveren.

In die tijd zal er echter grote ellende en nood onder de mensen zijn als er op aarde nog nooit is geweest, maar vanwege mijn uitverkorenen in die tijd zal die maar een korte tijd duren, opdat hun zaligwording geen schade zal lijden.

En ik zal vanuit een ander werelddeel een nieuw rijk stichten van vrede, eendracht, liefde en levend geloof en er zal geen angst meer voor de dood van het lichaam bestaan onder de mensen die in mijn licht wandelen en die steeds in verbinding staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan.

Ik weet waar mijn wederkomst het nuttigst zou zijn voor de hele aarde. In die tijd zullen de mensen met elkaar in verbinding staan en wel zo snel als een bliksem uit een wolk.

De blinde en dove mensen zullen pas het bericht over mijn wederkomst geloven als er een groot wereldgericht is. Er is een groot land in het westen, met aan alle kanten de oceanen, zonder verbinding met de oude wereld. Van uit dat land zullen mensen grote dingen horen en zullen ook in het westen van Europa ontstaan. Daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. De lichten van de hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen.

Uit die lichten zal de zon van het leven zich ontwikkelen, het nieuwe, volmaakte Jeruzalem en in die zon zal ik op deze aarde wederkomen.

Lorber 8 H 46

Het zal nog bijna 2000 jaar duren voordat het volle licht onder de mensen van de aarde zal zijn. Maar dan zullen allerlei belemmerende wolken zich torenhoog verheffen tegen de eeuwige en geestelijke zon der waarheid en veel schade aanrichten onder de mensen, maar het zal de waarheid toch niet kunnen verhinderen. De zon van leven en waarheid zal een onverbiddelijk gericht zijn voor alle leugen en bedrog en haar volgelingen en vereerders zullen de vergetelheid vinden. De verlichte mensen zullen tot vijanden van de oude leugen worden.

Lorber 8 H 48

Er zullen met elkaar verenigde mensen zijn die helemaal verlicht zijn door de goddelijke waarheid. En deze verenigingen vormen één grote vereniging, dat is de nieuwe aarde. De natuurlijke aarde zal niet vergaan, maar de nieuwe mensen zullen als ware broeders en zusters in Mijn naam een nieuwe geestelijke aarde scheppen.

Uit ‘Het Grote Johannesevangelie deel 8 en deel 9 van Jakob Lorber)

Instituut voor Kosmosofie
www.instituut-kosmosofie.nl