5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

 

DE ULTIEME VOORSPELLING VOOR ONZE TIJD

(met uitleg)

 

Alle voorspellingen die er in het verleden gedaan zijn gelden niet meer voor deze nieuwe tijd, niemand kon en heeft voorzien wat we nu allemaal meemaken.

Of toch wel?

Er is een oude voorspelling, gedaan door De Meester 2000 jaar geleden! Het staat in de boeken van Jakob Lorber, de ziener die het Grote Johannes Evangelie heeft doorgekregen in 11 delen.

En, het is interessant om te lezen, want het is één van de weinige bronnen van informatie over de tijd van nu.

(De uitleg wordt cursief weergegeven, de tekst is gecomprimeerd.)

DE MEESTER spreekt: “het heidendom van die tijd is niet zoals nu (Rond het jaar 30) Door de antichrist zullen andere afgodsbeelden en tempels gebouwd worden en zij zullen in Mijn Naam optreden als plaatsvervangers op aarde. Zij zullen alle wereldse schatten naar zich toe trekken en zij zullen zichzelf vetmesten maar het volk zal geestelijk en lichamelijk in grote nood verkeren. Er zal grote ellende en nood onder de mensen zijn in die tijd, maar vanwege Mijn uitverkorenen zal die maar een korte tijd duren, zodat zij geen schade lijden.

Bij mijn tweede wederkomst zal ik niet weer als kind uit een vrouw geboren worden, ik zal onzichtbaar komen in de wolken van de hemel (in het innerlijk van de mens) door zieners en profeten, ook vrouwen zullen profeteren. Veel mensen zullen daarnaar luisteren, maar de wereld zal hen voor waanzinnige fantasten uitmaken en niet geloven.

Mijn boodschap zal ik doorgeven, aan mensen via hun hart in de pen zal Ik het geven. Er zal in die tijd een speciale vernuftige manier zijn om in korte tijd vele duizenden exemplaren te vermenigvuldigen van mijn boodschap die zo onder de mensen gebracht worden (boeken en channelings). De mensen van die tijd zullen allemaal kunnen lezen en schrijven en die nieuwe boeken zelf kunnen lezen en begrijpen.

Die mensen zullen van goede wil zijn en een levend geloof hebben, en als minsten één derde van de mensen bereikt zullen zijn zal ik voor hun geestelijke oog zichtbaar worden. Ik zal zelf groepen uit hen vormen waar geen wereldse macht meer verzet en weerstand zal kunnen bieden want ik zal hun aanvoerder en held zijn en alle dode in blinde wereldse mensen richten (als een geestelijke rechtbank). En zo zal ik de aarde van haar oude vuil reinigen. (de mensen van de duisternis)

In die tijd zal er grote ellende en nood onder de mensen zijn zoals er op aarde nog nooit geweest is, maar die tijd zal maar een korte tijd duren vanwege mijn uitverkorenen.

Maar in dit land (Israël) zal ik niet het eerst komen, maar in een ander werelddeel zal ik een nieuw rijk stichten – een rijk van vrede, van eendracht, van levend geloof en de angst voor de dood en het lichaam zal niet meer bestaan, de mensen zullen in verbinding staan met de engelen van de hemel en met hen omgaan.

De mensen van die tijd zullen van het ene einde van de aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen staan en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet (Internet) en ze zullen via ijzeren wegen de grootste afstanden op aarde kunnen afleggen (trein). Zo zal het bericht van mijn persoonlijke wederkomst binnen zeer korte tijd over de aarde verspreid kunnen worden.

Maar het wereldgeloof zal pas ontstaan wanneer de aarde door een groot wereldgericht gelouterd zal worden (dit is de tijd nu)  Er is een groot ver land in het westen, aan alle kanten omspoeld door de wereldoceanen en van dat land zal het eerste mijn nieuwe boodschap uitgaan (Amerika). De boodschap zal in het westen van Europa opduiken en van daaruit zal een helder stralen (bewustzijn/licht) en wederstralen (vanuit de geestelijke wereld) ontstaan. De lichten der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen. (het bewustzijn van gene zijde zal contact hebben met de bewuste mensen)

Uit die lichten (het gezamenlijke bewustzijn van gene zijde en de mensen) zal de zon (bron van bewustzijn) zich ontwikkelen, dus het nieuwe volmaakte Jeruzalem, en in die zon (het hoge bewustzijn van hemelse en aardse oorsprong)

Dan geeft De Meester aan zijn toehoorders een visioen: ‘Maar zie nu hoe de zon (hoog bewustzijn) alles met haar licht begint te doordringen, en jullie zien de duistere horden in alle richtingen vluchten, alleen niet daarheen waar de zon vandaan komt. Maar kijk nu nog eens, dan zien jullie hoe zich uit lichte wolkjes een nieuwe aarde ontwikkelt. Wat stellen die lichte wolkjes dan wel voor? Dat zijn met elkaar verenigde mensen die helemaal verlicht zijn door de goddelijke waarheid. En kijk, nu gaan deze verenigingen steeds dichter en dichter naar elkaar toe en vormen zo één grote vereniging. Dat is dan de nieuwe aarde, waarboven zich vol licht en helderheid een nieuwe hemel uitspreidt. (nieuwe mensheid met vol bewustzijn en inzichten)

Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke aarde dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd zal worden, maar alleen de mensen zullen, doordat ze de goddelijke waarheid volledig in hun hart opnemen, als echte broers en zussen in Mijn naam met elkaar een nieuwe geestelijke aarde scheppen. En dan zal ikzelf op deze nieuwe aarde zijn en de Mijnen leiden en zij zullen met Mij omgaan (in verbinding staan) en Mij nooit meer uit het oog verliezen. Maar zie ook de oude aarde, daar zien jullie heel veel doden als het ware uit hun graven komen (dit zijn de totaal onbewusten die ontwaken) en naar het licht toegaan en zie hoe ze al snel bekleed worden met het kleed (veranderen) van de waarheid en vervolgens omhoog zweven naar het rijk van de nieuwe aarde.

Maar er zal ook nog een heel groot, duister deel zich inspannen om het kleed van het licht over hun zwarte kleed aan te trekken en daarvan en daarmee uit eigenbelang en heerszucht opnieuw een antichristelijk heidendom te maken. Maar Ik laat Mijn toorn, dat wil zeggen het vuur van Mijn waarheid, over hen losbreken en Mijn engelen van de nieuwe aarde storten zich als het ware met vlammende zwaarden (de waarheid) op hen en jagen elke verdere duistere poging op de vlucht en de afgrond van de algehele vernietiging in.

Dat is dan het allerlaatste en grootste gericht, zo’n duizend jaar later. Die tijd zal Mijn duizendjarig rijk op aarde genoemd worden, dat door dit allerlaatste gericht nog eenmaal voor een hele korte tijd door strijd onderbroken zal worden. Maar de overwinning zal snel en voor alle toekomstige tijden totaal zijn. Van dan af zullen de hemelen en de aarde tot één herder van één kudde worden en Ik zal de herder zijn, zoals altijd, en de kudde zullen de mensen op aarde zijn die volledig verenigd zijn met de zaligen in Mijn hemelen (De leraren, Meesters en dierbaren). Deze zullen weer zichtbaar met de mensen op aarde omgaan.

De mensen zullen geen materialistische zaken meer najagen en daarmee zullen alle mensen een gelukkig en voorspoedig leven kunnen leiden. Tegelijk zullen in die tijd ook alle nare ziekten van de aarde verdwijnen, de mensen zullen een zeer hoge leeftijd bereiken en veel goeds kunnen doen. Niemand zal bang zijn voor de dood van het lichaam, omdat men helder het eeuwige leven van de ziel voor zich zal zien. De kinderen zullen op de goede manier opgevoed worden en de sterken zullen de fysiek zwakkere ouderen ondersteunen. Er zullen veel kinderen verwekt worden vanuit de ware liefde.

Wanneer de tijd zal komen weet alleen de Vader, maar Ik zeg jullie dat het minder dan tweeduizend jaren zal duren. 

 

BRON: https://www.nieuweopenbaring.nl/


Terug naar HET PLAN 

Terug naar KENNIS