5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

ZO EENVOUDIG IS HET

Als je het werk van ons – de Meesters, Engelen en goedwillende buitenaardsen – uit het oog verliest, zul je de moed kunnen verliezen. Vergeet één ding niet, denk er elke dag aan als je opstaat in de morgen: ‘God heeft opdracht gegeven om de Aarde en haar bewoners naar een hogere trilling te brengen, om hen dichter naar Zich toe te trekken’.

Bekijk het als een spiraal die omhoog draait in bochten. Jullie nemen een complete slag naar boven in de spiraal. Het is de inademing van God. Op het moment dat God het universum schiep ademde hij uit in de vorm. Nu ademt Hij weer in en alles dat geschapen is komt weer dichter bij Hem. Daarvoor is de verhoogde trilling nodig. De Aarde – Gaia – is een bewuste entiteit. Een levende planeet. Het bewijs is vlak voor je ogen: het is de levende natuur. Als de Aarde een dode planeet zou zijn zou er geen leven op bestaan. Zo eenvoudig is het.

Gaia is een levend bewustzijn. Gaia heeft ons om hulp gevraagd, in jullie beleving al langer geleden, maar voor ons is het nog maar pas geleden. Gaia dreigde door toedoen van slechtwillende mensen te sterven, ze werd systematisch beroofd van haar levenskracht, jullie weten wat ik daar mee bedoel. Gaia is gehoord, iedere vraag om hulp wordt gehoord. Daarop heeft God opdracht gegeven om de trilling van Gaia te verhogen. En daarvoor zij wij nu hier, om de trilling van Gaia te helpen verhogen en haar daarbij te begeleiden. Zo eenvoudig is het.

De slechtwillenden weten dit. Zij weten precies wat er gaande is en proberen de opdracht van God te saboteren. Maar de uitkomst staat vast en is al gerealiseerd. Zij weten dit. Zij weten dat de mensen van het Licht de Kracht van God in zich dragen en kunnen gebruiken om met Gaia naar de hogere trilling te gaan. Zij proberen die Kracht uit te schakelen, maar dat is onmogelijk. Het leven is eeuwig, hetzij hier op Gaia, hetzij aan gene zijde van de sluier, in de geestelijke wereld. Het kan door niets of niemand vernietigd worden. Door niets en niemand. Zo eenvoudig is het.

Er zijn heel veel mensen – veel meer dan bekend wordt gemaakt – die de Kracht in zich voelen en die ten goede van Gaia en het leven op haar gebruiken, ook al zullen ze het misschien op een andere manier benoemen. De mensen die slechtwillend zijn weten dat deze Kracht sterker is dan die van hen. Zij voeden zich met lage energie die uit lage trillingsvelden afkomstig is en die gevoed worden door het collectief. Maar de mensen die de Kracht van de Bron in zich voelen zijn onbereikbaar voor hen omdat zij een andere trilling hebben. Zo eenvoudig is het.

Wees niet bang, wees niet bevreesd. Ik heb het al zo vaak gezegd toen ik hier op Gaia was. Ik heb het niet voor niets gezegd. Wees niet bang, want die trilling voedt het energieveld van de slechtwillenden. Wees sterk als een rots in de branding, wees overtuigd van de uitkomst. Wees de Kracht. Zo eenvoudig is het.

De Meester 


Volgende