5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

WAARHEID

Jullie kennen de Waarheid nog niet in zijn geheel. Hiermee wordt alles bedoeld zoals het van oorsprong is geweest. De Waarheid over de Aarde, de Hemel en de Mens is jullie nooit verteld. Er zijn dingen gelogen, jullie zijn misleid en er is veel voor jullie verzwegen.

De zoekers onder jullie weten dat de Waarheid wel degelijk op aarde te vinden is: in onder meer oude geschriften, oude legendes en verhalen, overleveringen van de ouden en inheemsen, in de sterrenhemel, oude bouwwerken, in de natuur, in de heilige geometrie, getallen, mediums, leraren, enz, enz. velen van jullie hebben grote delen van de Waarheid gevonden en de lijnen gelegd tussen de delen om tot een – voorlopig – geheel te komen dat de Waarheid onthult.

In deze tijd krijgen jullie ongelooflijk veel informatie aangereikt en het komt om je eigen onderscheidingsvermogen aan om de Waarheid erin te herkennen. Waarheid kun je voelen, je ziel geeft je een signaal als je een stukje van de Waarheid ontdekt. Ik zei tegen mijn leerlingen dat ze alle dingen moesten onderzoeken en het goede moesten behouden. Het goede betekent ‘dat wat goed voelt’. Datgene waarbij je ziel je laat voelen dat het juiste informatie is. Je zult het herkennen en weten.  

Het is het absolute innerlijke weten, niet aantoonbaar of bewijsbaar door aards wetenschappelijk bewijs. Het is kennis die voor jou onomstotelijk en onwrikbaar vast staat, wat je ook verteld wordt, want je weet inmiddels wel dat niet alles Waarheid is. De Waarheid is altijd gebaseerd op liefde, compassie en goedheid. De Waarheid geeft je vrijheid, want dat wat waar is voor jou kan niet aangetast worden. Het maakt je vrij van twijfel, tegenstrijdigheden, manipulatie en leugenachtigheid. Het maakt je vrij van angst.

Liefde is altijd Waarheid en als de Waarheid geen liefde in zich heeft is het niet de Waarheid. Bovendien is de Waarheid gebaseerd op liefde voor alle betrokkenen. Toets alle informatie die je krijgt op het goede en vraag je ziel of het waar is. Je zult antwoord krijgen.

De Meester door Pyts Boschma

Delen is het Licht versterken 


VOLGENDE