5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

PATMOS - deel 1

Jullie leven in moeilijke tijden, het is bekend. In de oude geschriften wordt het de ‘tijd van de grote verdrukking’ genoemd. Maar, er staat iets bijzonders bij: namelijk dat de tijd van de grote verdrukking verkort zal worden. Het zijn mijn woorden uit de tijd dat ik verscheen aan de man in de grot op Patmos. Deze man was mijn jongste broer en mijn leerling in die tijd. Wat niet veel mensen weten is dat alle woorden en visioenen die Johannes, dat was zijn naam, op Patmos hoorde en zag door mij aan hem gebracht zijn. Deze woorden en beelden zijn moeilijk uit te leggen, maar als je ze leest en probeert te begrijpen zal je veel duidelijk worden.

Pas op voor misleiding. Ook deze waarschuwing is gegeven aan Johannes. Er wordt nu aan jullie verteld dat het boek waarin mijn woorden staan veranderd en gemanipuleerd is door de eeuwen heen en dat er geen waarheid meer in te vinden is. Voor een klein deel is dit juist, men heeft inderdaad dingen veranderd en vooral zodanig dat de positie van de vrouw als inferieur mens werd gevestigd door de mannen die de macht hadden.

Zo was Maria Magdalena niet de hoer die men ervan gemaakt heeft, maar zij was de Apostola Apostolorum – de eerste onder de apostelen. Zij was degene die mijn woorden en boodschap begreep.

Maar het boek met de boodschap over de eindtijd: de Openbaringen van Johannes, is onaangetast, het was te cryptisch, té gesloten. Men begreep zelf niet waar het over ging, dus gingen ze er van uit dat de ‘simpele’ mensen het nooit zouden kunnen begrijpen. Ze konden zich de moeite sparen, het was niet nodig. En daarmee hebben ze een grote misrekening gemaakt. Want de waarheid is in dit boek te vinden en staat verborgen in en tussen de visioenen.

Niets is verborgen, alles is te vinden en wie zoekt zal vinden.

De Meester


Volgende