5e-DIMENSIE
KOSMOSOFIE

DE TIJD WORDT VERKORT

De tijd zal verkort worden en de bliksemflits zal komen. Het zal het uiterste vergen van mensen, maar de Mijnen zullen volhouden, zij zullen het doorstaan. Wees niet bang dat je verplicht wordt het teken van het beest te nemen. En ook al zou dat zo zijn voor sommigen, je denkt nu aan andere delen van de wereld dan hangt het van elk mens en de intentie af. De vrije wil heeft een intentie, als er dan toch iets afgedwongen wordt tegen de vrije wil, dan heeft die ziel geen schuld. De schuld en daarmee zonde ligt bij degene die de dwang oplegt. Niet bij de vrije ziel.

Als de trilling van de vrije ziel zo hoog is dat hij/zij uitspreekt dat het tegen de wil is, dan zal deze ziel beschermd zijn, ondanks de dwang. Dat wat afgedwongen wordt zal geen enkel effect hebben. Blijf daarom vasthouden aan de vrije wil en sluit elke keer weer achteraan in de rij zolang het mogelijk is. Als het niet meer mogelijk is, ga dan met een zo hoog mogelijke trilling en roep de engelen en spirit aan op dat moment. Je zult totaal beschermd zijn.

Maar ik zeg je dat de tijd verkort zal worden. Ik zal komen en al de mijnen met mij. Wij zullen jullie brengen wat beloofd is: liefde en vrede. En er zullen geen tranen en pijn meer zijn, geen verdriet of lijden. Alles zal in een oogwenk veranderen en iedereen zal Mij – Ons – zien. Zoveel zullen het er zijn want ik komt met een grote overmacht om de mijnen vrij te maken. En zo zal het zijn. En iedereen die de tegenstander heeft gediend zal verdwijnen omdat ze het licht niet kunnen verdragen. Zij zullen later opnieuw incarneren totdat hun ziel ook het licht kan ontvangen dat ik kom brengen. Zij zullen niet echt verloren gaan in de zin dat ze gestraft zullen worden, maar zij kunnen hier dan niet meer leven. Zij vertrekken en zullen later terugkomen als ze daar klaar voor zijn.

Dit zijn niet de slapenden, zij weten niet wat ze gedaan hebben, zij zijn zich onbewust van hun volgzaamheid en de gevolgen daarvan. Zij zullen meegaan in de nieuwe wereld zolang er liefde in hen te vinden is. Zij zullen blijven. Het gaat om de zielen die bewust de anderen kwaad hebben gedaan. Zij zullen vertrekken. Zo zal het zijn.

De Meester


Volgende